Civil Segéd Közhasznú Alapítvány
Dél-Dunántúl meghatározó civil szervezeteként arra törekszünk, hogy régiónkban értéknek, minőségi életnek számítson a természettel, környezettel való összhangban élés, a közösséghez tartozás, a közérdekért való tenni akarás. Egyesületünk küldetésének tekinti a sport, az egészséges életmód és a kultúra értékeinek közvetítését és a civil szektor fejlesztését.
Inspi-Ráció Egyesület
Az Inspi-Ráció a fenntartható fejlődés társadalmi feltételeinek megteremtéséért dolgozik. Legfontosabb célunk a helyi, alulról szerveződő közösségek és ezek hálózatainak segítése, fejlesztése annak érdekében, hogy egy önszerveződő, tudatos, érdekeit érvényesíteni tudó, együttműködő, sokszínű civil társadalom alakuljon ki. Mindezt a szervezetfejlesztés és közösségfejlesztés, módszereivel, együttműködés és képzések szervezésével valósítjuk meg.
Civil Support Közhaszn Nonprofit Kft.
A Civil Support a társadalmi célú szervezetek fejlesztésén, a civil és a vállalati szektor összekötésén, szektorközi együttműködések kialakításán keresztül a társadalmi szervezetek hatásnöveléséért dolgozik. Elsődleges célunk a magyar társadalmi szervezetek hatásnövelése, ezért nyújtunk és szervezünk működési, stratégiai és match-making szolgáltatásokat. Célunk emellett olyan stratégiai együttműködések kialakítása, amelyekben partnereink szolgáltatásaikon keresztül növelik a civil szektorban működő...
Civil Centrum Közhasznú Alapítvány
A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány célja, hogy a Magyarországon bejegyzett non-profit szervezetek működését erősítse, hatékonyságukat növelje annak érdekében, hogy társadalmi szerepvállalásuk növekedjék. Az Alapítvány alaptevékenységeként végzi fejlesztő, tanácsadó munkáját, segíti mindazon non-profit civil szervezeteket, melyeknek fontos célja, hogy szakmailag kiváló munkát végezzenek. Az Alapítvány törekszik arra, hogy segítse az újonnan alakult civil szervezeteket a tevékenységük...