Kérdőív

Home / Kérdőív

 

Hogyan növelheti szervezete fenntarthatóságát és társadalmi hatását?

A Civil Kerék fenntarthatósági kérdőív egy önértékelési eszköz, mely segítségével képet kaphat arról, hogy szervezete a hét terület vonatkozásában hogyan teljesít, melyek az erősségei és mely területek fejlesztésével stabilizálható vagy éppen fokozható az elérni kívánt társadalmi hatás.

Néhány tudnivaló a kérdésekhez:
  • A kérdőív kitöltése körülbelül 10-15 percet vesz igénybe.
  • A kérdőív tartalmaz 21, a szervezetével kapcsolatos állítást. Arra kérjük, ezek mindegyikéről döntse el, hogy mennyiben igazak a szervezete esetében. (7=teljes mértékben egyet ért; 1=egyáltalán nem ért egyet)
  • A válaszaidat bizalmasan kezeljük, azokat mások számára nem mutatjuk meg – csak a szervezeted diagnosztikájához használjuk fel.
  • Az itt szereplő kérdések, a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány, a CivilSegéd Közhasznú Alapítvány, a Civil Support Közhasznú Nonprofit Kft és  az Inspi-Ráció Egyesület szellemi termékei. Azok továbbításához és harmadik fél általi felhasználásához nem járulunk hozzá.
A kitöltést követően a szervezet vezetőjével vesszük fel a kapcsolatot, vele osztjuk meg a beérkezett válaszok alapján elkészült diagnózist oly módon, hogy a munkatársak feleletei ne legyenek beazonosíthatóak.

KITÖLTŐ ADATAI:

Szervezet neve

Kitöltő neve

Kitöltő beosztása

Email cím

Telefon

FENNTARTHATÓSÁGI KÉRDŐÍV:

1. Szervezeti kultúra

A munkatársaim (irányító testület, alkalmazottak és önkéntesek) döntéseiben visszatükröződnek a szervezetünk közös alapértékei.

1: A munkatársak döntéseiben és a szervezet működésében nem jelennek meg a szervezet alapértékei, nem ismerik, vagy képviselik azokat hitelesen.
7: A szervezet küldetés vezérelt, a szervezet tagjai azonosulni tudnak és akarnak a szervezet közös értékeivel.
 1 2 3 4 5 6 7

Szervezetünk legnagyobb programjai a céljaink és küldetésünk megvalósulását szolgálják.

1: A szervezetet csak a források biztosítása és növelése érdekli, ezért a bevételei és tevékenysége nem a küldetést szolgálja.
7: A szervezet csak olyan pályázatokon indul és olyan tevékenységeket végez, aminek egyételmű kapcsolata van a küldetéssel.
 1 2 3 4 5 6 7

A munkatársaim merik kommunikálni, ha valami nem sikerül.

1: A szervezetben nem nyílt és nem őszinte a kommunikáció, a munkatársak nem merik kommunikálni elmaradásaikat, kétségeiket a feletteseiknek, munkatársaiknak.
7: A szervezetben nyíltan és őszintén kommunikálnak. A beazonosított hibákra tanulási lehetőségként tekintenek: a cél az okok feltárása és megszüntetése, javítása és nem egymás hibáztatása.
 1 2 3 4 5 6 7


2. Menedzsment

A szervezetünk működőképes maradna, ha a meghatározó vezető hirtelen nem tudná betölteni a szerepét.

1: A meghatározó vezetői szerepet jelenleg senki nem tudná helyettesíteni, a hiánya esetén a szervezet működése megakadna.
7: A meghatározó vezető kiesése középtávon nem érződne a szolgáltatások, projektek minőségében.
 1 2 3 4 5 6 7

A céljaink eléréséhez szükséges legfontosabb tudással és kompetenciákkal rendelkezünk vagy képesek vagyunk bevonni azokat külső partnerektől.

1: Fontos programjainkat, tevékenységeinket nem tudjuk elindítani, mert nincs meg hozzá a tudásunk, és nem tudunk hatékonyan bevonni külső szakembereket.
7: Képesek vagyunk - akár belső, akár külső erőforrásból - projektjeinket, tevékenységünket magas szakmai színvonalon megvalósítani.
 1 2 3 4 5 6 7

Megbeszéléseink rendszeressége és minősége megfelelő a céljaink megvalósításához.

1: Megbeszéléseink gyakorisága nem megfelelő és/vagy azok nem elég hatékonyak, hogy haladni tudjunk a dolgainkkal.
7: Megbeszéléseink strukturáltak, szervezettek annyira, hogy a csapat tagjai hatékonyan el tudják látni a feladatukat.
 1 2 3 4 5 6 7


3. Prudencia

A szervezetünk képes legfontosabb jogszabályi, pénzügyi kötelezettségeinek és a beszámolási határidőknek következetesen megfelelni.

1: Amennyiben a szervezetünket akár jogszabályi, akár pénzügyi szempontból ellenőrzik nagy az esélye, hogy nem tudunk megfelelni az ellenőrzésnek.
7: Amennyiben a szervezetünket holnap akár jogszabályi, akár pénzügyi szempontból ellenőrzik, jó eséllyel tudunk megfelelni az ellenőrzésnek.
 1 2 3 4 5 6 7

Van éves pénzügyi tervünk, amit folyamatosan nyomon követünk.

1: A szervezet rendszeresen rákényszerül a tervezett programok lemondására, vagy akár munkatársai bérének korlátozására előre nem látott pénzügyi nehézségek miatt.
7: A szervezet előre látja, hogy melyik időszakokban léphetnek fel likviditási, finanszírozási problémái, és azok feloldására kidolgozott megoldási forgatókönyvekkel rendelkezik.
 1 2 3 4 5 6 7

Szervezetünkben jól elkülönülnek a stratégiai és az operatív vezetői szerepek.

1: Az operatív és stratégiai szerep nem válik külön aminek az a következménye, hogy a vezető(k) egyszerre túl sok dologgal kénytelen(ek foglalkozni, ami gyakran vezet a vezető(k) túlterheltségéhez és a feladatok elmaradásához vagy nem megfelelő színvonalú teljesítéséhez.
7: A szervezetben külön válik a stratégiai és operatív vezetői szerep, és a két vezetési szint jól együttműködik a szervezet sikeres működtetésében.
 1 2 3 4 5 6 7


4. Átláthatóság

A szervezetünkben hozott döntések jól dokumentáltak, hozzáférhetőek és visszakereshetőek.

1: Gyakran nem emlékszünk és nem is találjuk, hogy miben, mit döntöttünk.
7: A munkavégzésünk és a döntéseink folyamatosan és jól dokumentáltak, a dokumentáció az érintettek számára könnyen elérhető, egyszerűen kereshető, jól használható.
 1 2 3 4 5 6 7

Publikus, hogy honnan vannak a bevételeink, és azokat mire költjük.

1: Támogatóinknak és partnereinknek nincs valós képe arról, hogy honnan származnak a bevételeink, és azokat mire fordítjuk.
7: Bárki könnyen tájékozódhat programjaink és tevékenységeink finanszírozásáról és arról, hogy a beérkező adományokat miként hasznosítjuk /mire költjük.
 1 2 3 4 5 6 7

A szervezet online felületein a szervezeti és szakmai információk naprakészek.

1: Nincsenek online felületeink, illetve ha vannak az azon szereplő szervezeti, szakmai információk túlnyomó többsége elavult.
7: A szervezet online felületeiről a látogatók számára egyértelműen kiderül, hogy a szervezet kikből áll, mivel foglalkozik, mik az eredményei és mik a jövőbeni tervei.
 1 2 3 4 5 6 7


5. Pénzügyi stabilitás

Dolgozunk rajta, hogy a szervezetünk következő kétéves működését ill. az ehhez szükséges fejlesztéseket pénzügyileg lehetővé tegyük.

1: A szervezet nem tervez vagy nem tud tervezni arra, hogy a következő kétéves működés és a szükséges fejlesztések biztosítva legyenek, és/vagy nem teszi meg az ehhez szükséges lépéseket.
7: A szervezet sikeresen fejleszt termékeket, szolgáltatásokat és adományozási programokat,melyekkel biztosítani tudjuk a hosszú távú stabil működést.
 1 2 3 4 5 6 7

Ha megszűnne a fő bevételi forrásunk, akkor is biztosított a szakmai működésünk.

1: A szervezetnek legtöbb bevétele egy bevételi típusból származik (pl. pályázati forrásból, egy nagy adományozótól vagy eseménytől), aminek a megszűnésével jelentősen csökkentenünk kéne a nyújtott szolgáltatásaink mennyiségét vagy minőségét.
7: Több lábon állunk, és így hosszú távon tudjuk a küldetésünket szolgálni.
 1 2 3 4 5 6 7

Van legalább fél évnyi, a jelenlegi működési szintet garantáló pénzügyi tartalékunk.

1: A mindennapos működés finanszírozása problémát jelent, ami a segítő programok ellátását is veszélybe sodorja.
7: Van legalább félévnyi pénzügyi tartalék, amit a szervezet tudatosan hasznosít (például befektet vagy tartalékot képez).
 1 2 3 4 5 6 7


6. Szakmai stabilitás

A szakmai tevékenységeink szabályozott, a munkatársaink által ismert és elfogadott folyamatok és alapelvek mentén valósulnak meg.

1: A szakmai szolgáltatások, programok, tevékenységek tervezése és megvalósítása nehezen, akadozva történik, mert a munkatársak nincsenek tisztában a folyamatokkal.
7: A szakmai szolgáltatások, programok, tevékenységek megvalósítása rendszerszerű, minőségbiztosított módon zajlik.
 1 2 3 4 5 6 7

Folyamatosan követjük a célcsoportjaink igényeit, és visszajelzéseiket beépítjük a tevékenységünkbe.

1: A szervezet nincs tisztában célcsoportjaink igényével és véleményével. A szolgáltatásokat csak saját személyes megélésünk, szórványos visszajelzések alapján fejlesztjük.
7: A szervezet rendszeresen méri célcsoportjai, partnerei igényeit és elégedettségét mérésekkel vagy személyes beszélgetésekkel, ezeket pedig felhasználja tevékenységei tervezésébe, újragondolásába.
 1 2 3 4 5 6 7

Szakmai tudásunkat folyamatosan fejlesztjük, és beépítjük tevékenységünkbe.

1. A szervezet évek óta ugyanazokat a tevékenységeket végzi, a munkatársak tudásukat nem frissítik, nem ismerik a legfrissebb jó példákat és eredményeket.
7: A szervezet folyamatosan fejleszti szakmai tevékenyégét, aminek az érdekében a munkatársak fejlesztik a tudásukat, és a versenytársaktól és a határterületekről is tanulnak.
 1 2 3 4 5 6 7


7. Beágyazottság

Tevékenységünk során célcsoportokat különböztetünk meg, és hozzájuk személyre szabott üzeneteket juttatunk el.

1: Szervezetünk kommunikációja nincs egységesen kezelve, nem perszonalizált. és neméri el a valós célcsoportokat.
7: Képesek vagyunk az ügyfelek, célcsoportjaink fejével gondolkodni, folyamatos kapcsolatot tartunk velük, és üzeneteink elérik a tervezett hatást.
 1 2 3 4 5 6 7

Ismeretségünket tervezetten, tudatosan, és célirányosan építjük.

1: A szervezet nem foglalkozik ismeretségének terjesztésével, nem gondozza hírnevét.
7: Kommunikációjának sikerét a megjelenések száma helyett a cselekvésre, változásra bírt érintettek számában méri, kommunikációs költségvetését pedig ezekhez a célszámokhoz igazítja.
 1 2 3 4 5 6 7

Sikeresen építünk kapcsolatot a három szektor számunkra legfontosabb szereplői felé (civil, vállalati, ön/kormányzati).

1: A céljaink szempontjából fontos szereplőkkel nem sikerül együttműködést kiépítenünk.
7:A céljaink elérése szempontjából fontos partnereinkkel folyamatos együttműködést építünk, és ezek a partnerek szívesen fordulnak hozzánk.
 1 2 3 4 5 6 7

SZERVEZETI ADATOK:

Székhely (település)

Szervezet weboldala

Társadalmi ügy, amivel a szervezet foglalkozik (több válasz is megjelölhető)

Érintettek (több válasz is megjelölhető)

Tevékenység hatóköre

Munkatársak száma

Önkéntesek száma

Alapítás éve

Éves bevétel

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás